Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dmh

Department of Behavioral Health
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

Sở Sức khoẻ Phẩm hạnh DC

Sứ mệnh:

Nhiệm vụ của Sở Sức khoẻ Phẩm hạnh (DBH) là cung cấp các dịch vụ phòng ngừa, can thiệp, điều trị và hỗ trợ cho trẻ em, thanh thiếu niên và những người trưởng thành mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần và/hay rối loạn do sử dụng thuốc, bao gồm các dịch vụ chăm sóc về tâm thần khẩn cấp và điều trị bệnh nhân ngoại trú tại cơ sở, cùng với các dịch vụ nơi cư trú hướng tới người tiêu dùng tại cộng đồng với thế mạnh về văn hoá, hỗ trợ phòng ngừa và đóng góp cho sự thịnh vượng chung của Quận Columbia.

Dịch vụ:

Sở Sức khoẻ Phẩm hạnh (DBH) cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và sức khỏe tâm thần một cách toàn diện và các dịch vụ rối loạn do sử dụng thuốc và hỗ trợ cư dân Quận cần tới hệ thống sức khoẻ phẩm hạnh công cộng. DBH cũng đánh giá và điều trị các cá nhân được giới thiệu bởi hệ thống tư pháp hình sự và phục vụ người lớn, trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình của họ thông qua một mạng lưới các nhà cung cấp tại địa phương và các dịch vụ cung cấp đặc biệt của chính phủ. Các dịch vụ sức khỏe tâm thần có thể được tiếp cận trực tiếp thông qua các nhà cung cấp tại địa phương đã được chứng nhận hoặc thông qua Đường dây Trợ giúp 1-(888)-7WE-HELP hoặc 1-888-793-4357 hoạt động 24/7. Đối với dịch vụ rối loạn do sử dụng thuốc, hãy gọi tới Trung tâm Đánh giá và Giới thiệu của chúng tôi tại số máy (202) 727-8857. Chăm sóc khẩn cấp trong ngày cũng sẵn có.                                                          

Dịch vụ cho người lớn

Đối với người lớn cần tới sự hỗ trợ và các dịch vụ sức khỏe phẩm hạnh, bạn có thể chọn một trong số các nhà cung cấp tư nhân tại địa phương ở nơi bạn sống trên địa bàn toàn Quận. DBH điều hành một cơ sở điều trị tâm thần khẩn cấp hoạt động 24/7 với đội ngũ hỗ trợ qua điện thoại khi khẩn cấp và đội ngũ tiếp cận cộng đồng vô gia cư nhằm cung cấp dịch vụ tới cộng đồng. DBH cũng điều hành Bệnh viện Saint Elizabeth, một cơ sở tâm thần điều trị nội trú thuộc Quận. (LINK)

Dịch vụ cho Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình.

DBH cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm can thiệp sớm và phòng ngừa tại các trung tâm phát triển cho trẻ em, dịch vụ sức khỏe tâm thần tại các trường công lập và trường bán công, đội ngũ hỗ trợ khi khẩn cấp, và các dịch vụ tại địa phương đã được kiểm chứng để tạo nên sự khác biệt trong sự vận hành của gia đình, trường học và cộng đồng. (LINK)

Người tiêu dùng và Gia đình

Mô hình hồi phục nhờ chăm sóc và tự quyết đã nhận ra rằng người tiêu dùng hay khách hàng cần phải tham gia và chủ động trong quá trình phục hồi của chính họ và trong việc đảm bảo chất lượng của các dịch vụ sức khoẻ phẩm hạnh. DBH phát triển các sáng kiến ​​hỗ trợ tư vấn theo cặp, sức khỏe/phục hồi, hoạch định khủng hoảng và hỗ trợ gia đình. (LINK)

Dịch vụ Phiên dịch:

Nếu bạn là người khiếm thính, không có khả năng nói tiếng Anh hoặc hạn chế, bạn có thể liên hệ Đường dây Trợ giúp tại 1-(888) 7WE-HELP hoặc 1-888-793-4357. Đối với người khiếm thính, số TTY (202) 673-7500 cũng luôn hoạt động. Khi bạn gọi điện thoại hoặc đến văn phòng của chúng tôi, nhân viên tại đó sẽ đảm bảo bạn được kết nối với một phiên dịch viên để được trợ giúp.

Thông tin Liên hệ:

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp 1-(888)7WE-HELP hoặc 1-888-793-4357, hãy vào trang web dbh.dc.gov, hoặc gửi bài viết của bạn tới cho Sở Sức khoẻ Phẩm hạnh DC, 64 New York Avenue, NE, Tầng 3, Washington, DC 20002.